विरेन्द्र शाहको गाँडेको ठाँउबाट निकालिएको मृत शरिर ।

purbeli

Advertisements